【E1525】4自由度机械臂STM32版本

2021-10-12 09:50:27      索炜达.猿创      104     

项目编号:E1525

文件大小:1.55G

源码说明:带中文注释

开发环境:C编译器

简要概述:

4自由度机械臂STM32版本

目录│文件列表:

 └ 4自由度机械臂STM32版本

    │ 1.机械臂快速上手.rar

    │ 2.控制板原理图及芯片手册.rar

    │ 3.STM32开发环境.rar

    │ 4.机械臂上位机图形化使用.rar

    │ 5.WIFI微信物联网模块使用.rar

    │ 6.机械臂由浅入深之程序开发介绍.rar

    │ 7.机械臂之传感器控制.rar

    │ 8.扩展为车载机械臂.rar

    │ 9.上位机图形化软件源码及安卓APP源码.rar

    └ 小型机械臂组装资料.pdf

TAG机械臂
  • 5 次
  • 1 分