【E1681】EV1527遥控器的解码资料+单片机程序

2021-10-22 15:41:31      索炜达电子      943     

项目编号:E1681

文件大小:1.2M

源码说明:带中文注释

开发环境:C编译器

简要概述:

附件是EV1527的用单片机解码的详细资料

目录│文件列表:

 └ EV1527解码资料

    │ 113172211PIC16F630-EV1572.rar

    │ 16f630.c

    │ 17869313ev1527.rar

    │ 20097617171712570.rar

    │ 416950332262.rar

    │ 41695045630yaokongqi2.rar

    │ 456659981527a.rar

    │ 49636963sm.rar

    │ 5956455decode.rar

    │ 91331977ir.rar

    │ 972884341527x630(1).rar

    │ 972884341527x630.rar

    │ EV1527-PIC16F630.txt

    │ EV1527.asm

    │ ev1527.pdf

    │ ev1527_decode_pic.asm

    │ EV1527编码芯片的应用及其解码方法.pdf

    │ TDH6300.pdf

    │ 新建 文本文档.txt

    │ 滚动码解码PIC单片机C程序.txt

    └ 全套成熟无线遥控汽车防盗器资料.rar

       │ remote.c

       │ RF612081.PCB

       │ RF612081.Sch

       │ 主板QF612082.PCB

       │ 主板QF612082.Sch

       │ 传感QF612083.PCB

       │ 传感QF612083.Sch

       │ 遥控QF612084.Sch

       │ 遥控YK705311.PCB

       └ 遥控YK705312.PCB

TAGEV1527
  • 7 次
  • 1 分